Naukowiec Wychowawca Dzia│acz spo│eczny Senator RP Multimedia Kontakt
www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2006, 2010