Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Książki naukowe

Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2003

Książka zawiera nowatorski, wyjątkowo bogaty, aktualny materiał, dotyczący zarówno algorytmów przetwarzania obrazów, jak i opracowań sprzętowych, służących do przyspieszania procedur obliczeniowych w systemach wizyjnych, implementowanych głównie w układach FPGA. Powstała w wyniku wieloletnich badań naukowych i osiągnięć konstru-ktorskich Autora. W książce na przykładzie systemów wizyjnych, pracujących w trybie czasu rzeczywistego, zaprezentowano nowoczesne metody akceleracji obliczeń w systemach przeznaczonych do przetwa-rzania dużych ilości danych. Opisano m.in. metody wstępnego przetwarzania obrazów, potokowe przetwarzanie danych obrazowych, implementację w układach FPGA specjalizowanych procesorów, parametryzację i optymalizację implementacji struktur obliczeniowych, a także systemy rekonfigurowalne oraz sprzętowe platformy obliczeniowe dedykowane użytkownikowi. Wiele uwagi poświęcono procesorom, architekturze ich połączeń, a także strukturom wieloprocesorowym.

Objętość 486 stron.
WNT Warszawa 2003

www.wnt.com.pl
wnt@pol.pl


Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018