Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Książki naukowe

Sprzętowe implementacje algorytmów przetwarzania obrazów w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego, Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH 2002

Książka przedstawia metody przyspieszania obliczeń w wielo-procesorowych systemach komputerowych na przykładzie obliczeń związanych z przetwarzaniem dużej ilości danych wizyjnych lub innych podobnie zorganizowanych. Metody te dotyczą budowy specjalizowanych jednostek obliczeniowych (procesorów) i sposobów ich wzajemnych połączeń (architektury). W szczególności zaprezentowano sposób implementacji specjalizowanych procesorów sprzętowych w układach programowalnych typu FPGA o wielkich pojemnościach oraz wybór najbardziej korzystnego ich połączenia w architekturze typu MISD (ang. Multiple Instruction-stream Single Data-stream). Omówiono układy z serii XC4000 firmy Xilinx oraz zaprezentowano szereg ogólniejszych przesłanek związanych z budową rekonfigurowalnych procesorów specjalizowanych. Przedstawiono także dotychczasowe rozwiązania modułów frame grabberów i procesorów specjalizowanych VLSI. Pojęcie sprzętowych implementacji algorytmów rozciągnięto także na dedykowane architektury wieloprocesorowe procesorów ogólnego przeznaczenia i procesorów DSP, prezentując przykładowy moduł wieloprocesorowy procesorów DSP.

Objętość 335 stron.

UWND AGH Kraków 2002


Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018