Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Prezentacje I konferencji Tarnów i nowoczesne technologie


 1. Instrumenty nowej generacji w kosmologii
  Ks. prof. Michał Heller

 2. Autostrada nowoczesnych technologii
  Senator RP Jerzy Szymura

 3. Sieć Pionier i szybki Internet w Tarnowie
  Prof. Kazimierz Wiatr

 4. Refleksja kościoła nad internetem. Sieć jako narzędzie edukacji.
  Ks. dr Józef Kloch

 5. Centrum Nowoczesnych Technologii - nowa jednostka naukowo-dydaktyczna PWSZ
  Prof. Adam Juszkiewicz

 6. Informatyka w nowoczesnych systemach sterowania
  Prof. Witold Byrski

 7. Zastosowanie telemedycyny w koronografii
  Prof. Władysław Iwaniec

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Forum Polskiej Gospodarki
 • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Prometheus wśród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018