Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Prezentacje II konferencji Tarnów i nowoczesne technologie


 1. Małopolski klaster czystych energii
  Prof. Jerzy Lis

 2. Blaski i cienie wykorzystania biomasy jako alternatywnego Ľródła energii
  Prof. Jan Kozłowski, dr Wacław Mukawa

 3. Małopolski klaster Technologii Informatycznych
  Dr Sławomir Kopeć

 4. Akceleracja obliczeń w ultraszybkich zastosowaniach
  Prof. Kazimierz Wiatr

 5. Etyczne refleksje nad mediami elektronicznymi
  Ks. dr Michał Dróżdż

 6. Zastosowania informatyki w służbie zdrowia na przykładzie Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
  Lek. Marcin Kuta, lek. Bogdan Janu¶, dr Władysław Iwaniec

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodĽstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Forum Polskiej Gospodarki
 • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dzi¶
 • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Prometheus w¶ród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wyst±pienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018