Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Wydawnictwo

Zeszyt z serii
Problemy Nauki i Wychowania


Harcerstwo Niepokorne

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego  • Moc dla Polskiej Nauki
  • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
  • Infostrada do każdej wioski
  • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
  • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

    więcej...
       

         


  • Prometheus wśród najpotężniejszych
  • Tarnowskie Perły
  • Otwarte wykłady TTN
  • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
  • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


  • Zobacz też na YouTube.com

  • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018