Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt
Władze Tarnowskiego Towarzysztwa NaukowegoZarząd TTN
 1. prof. Kazimierz Wiatr - prezes
 2. ks. prof. Antoni Żurek - wiceprezes
 3. Krzysztof Heilman - skarbnik
 4. prof. Wacław Rapak - członek
 5. prof. Marek Gorgoń - członek
Komisja Rewizyjna TTN
 1. ks. prof. Józef Stala
 2. dr Sebastian Dusza
 3. Piotr Filip

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Forum Polskiej Gospodarki
 • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Prometheus wśród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018