Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt
Władze Tarnowskiego Towarzysztwa NaukowegoZarząd TTN
 1. prof. Kazimierz Wiatr - prezes
 2. ks. prof. Antoni Żurek - wiceprezes
 3. Krzysztof Heilman - skarbnik
 4. prof. Wacław Rapak - członek
 5. prof. Marek Gorgoń - członek
Komisja Rewizyjna TTN
 1. ks. prof. Józef Stala
 2. dr Sebastian Dusza
 3. Piotr Filip

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego


ANDRZEJ DUDA DLA RODZIN


 • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018