Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Biuro Tarnowskiego Towarzystwa Naukowegoul. Krakowska 38/7
33-100 Tarnów
tel. +48 737 182 331


e-mail: ttn@ttn.tarnow.pl
Internet: www.ttn.tarnow.pl

Rachunek bankowy BZWBK O/2 Tarnów
16 1090 1838 0000 0001 1332 9626

NIP: 9930595044
KRS: 0000332903
REGON: 120969640
Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Prometheus wśród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018