Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Wielkanoc 2021

mal. Mistrz z Xativy - ok. 1500 rok


Dwa światy
W jednym
Miejscu i czasie

Ludzie
Radośni i smutni

Zatroskani o dziś
I bawiący się

Zagrożenie pandemią
I szaleństwo beztroski

Jak kiedyś
Gdy Chrystus
DŸwigał Krzyż ,,,

Szaleństwo ludzkiej wolności
I zaduma
Nad ludzkim losem

Panie daj siły
Zrozumieć Krzyż
Daj łaski
światła Zmartwychwstania,,,


Szanowni Państwo!

Przeżywamy trudny czas światowej pandemii. Wielki Post w czasie pandemii zmusza nas do niezwykle mocnej refleksji nad światem i nad samym sobą. Czas Paschy to czas rozważania tajemnic Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wpatrzeni w Krzyż i czekający na Zmartwychwstanie odnajdujemy sens życia, naszych wysiłków, trosk i nadziei. Sens dziś odrzucany i zastępowany bezsensem...

W tym skomplikowanym czasie, w którym wielu zagubiło kierunek i sens, życzę, aby Chrystus Zmartwychwstały wskazywał drogę i dawał siłę każdego dnia, aby dał zdrowie, mądrość i miłość, łaskę wiary i siłę wytrwania, aby dał wolę czynienia dobra!

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Szczęść Boże!

Kazimierz Wiatr
Senator RPSpotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018