Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Senacki Zespół do spraw wychowania młodego pokolenia

Senacki Zespół do spraw wychowania młodego pokolenia powstał w celu podejmowania działań na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Zadaniem zespołu było inicjowanie dyskusji na temat ważnych spraw młodego pokolenia, organizowanie konferencji i seminariów poświęconych tematyce wychowywania dzieci i młodzieży.

Zespół został utworzony 25 lipca 2007 r. Zespół liczył 11 senatorów. Jego przewodniczącym został senator Kazimierz Wiatr. Ze względu na skrócenie kadencji Sejmu skutkującej rozwiązaniem również i Senatu, zespół nie odbył posiedzenia.

Zespół został reaktywowany w VII kadencji 28 listopada 2007 roku. Zespół liczył 6 senatorów, jego przewodniczącym został ponownie senator Kazimierz Wiatr.

W roku 2008, w czerwcu zespół zorganizował konferencję Zagrożenia wychowawcze XXI wieku, a także spotkał się z Ministrem Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka.

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia.

W roku 2009 zespół, w ramach działań nakierowanych na tworzenie właściwych warunków wychowania młodego pokolenia m.in. odbył spotkanie z liderami Niezależnego Zrzeszenia Studentów, z Krystyną Szumilas, Sekretarzem Stanu w MEN oraz Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka. Inne działania zespołu były również podporządkowane celom, zarysowanym w uchwale poświęconej tworzeniu właściwych warunków wychowania młodego pokolenia.

W VIII kadencji Senacki Zespół do spraw Wychowania Młodego Pokolenia został utworzony 19 stycznia 2012 roku. Zespół liczył 6 senatorów, jego przewodniczącym został po raz trzeci senator Kazimierz Wiatr.

Członkowie zespołu kontynuowali prace rozpoczęte w ubiegłych kadencjach, nakierowane na tworzenie właściwych warunków wychowania młodego pokolenia.

Dnia 30 marca 2012 r. zespół zorganizował konferencję Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej, w czasie której podjęto tematykę ograniczenia liczby likwidowanych szkół podstawowych oraz problematykę finansowania działalności małych szkół publicznych zarządzanych przez samorządy.

Podczas konferencji Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej. W środku inicjator konferencji senator Andrzej Misiołek. Przemawia przewodniczący zespołu senator Kazimierz Wiatr. 30 marca 2012 r.

W 2013 roku swoje posiedzenia Zespół poświęcił m.in. wartości tekstu ślubowania studenckiego oraz demokracji jako wartości i środków do jej osiągania, w kontekście przypadku studenta, który odmówił złożenia ślubowania w określonej przez uczelnię treści. Dyskutowano o wielu aspektach pracy uczelni, jej procesu dydaktycznego, o kwestiach finansowania uczelni, a także o wymogach stawianych kandydatom podczas egzaminów wstępnych.

W roku 2015 tematem spotkania Zespołu z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka był problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Rzecznik Marek Michalak przedstawił działania swojego Biura dotyczące samobójstw wśród młodzieży oraz wyraził opinię, iż niektóre dzieci nie mają wsparcia w swoich rodzicach i nauczycielach, są pozostawione same sobie. Przedstawiono także statystyki ilustrujące tendencje samobójcze wśród dzieci. Zespół wyraził opinię, iż problemy polskich szkół dotyczące problemów wychowawczych polegają na tym, iż często nauczyciele są bezradni, a czasem słabo przygotowani do pracy wychowawczej. Zespół zamierza zajmowaŸ się tą problematyka w przyszłości.
Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego


ANDRZEJ DUDA DLA RODZIN


 • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018