Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za pracę niepodległościową z rąk Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego

www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018