Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Prace badawcze

Granty badawcze Komitetu Badań Naukowych
i Ministertwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2006 - kierownik grantu rozwojowego MNiSzW
  Implementacja w układach rekonfigurowalnych zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transmisji danych o dużych przepływnościach dla potrzeb Gigabit Ethernetu
 • 2005 - kierownik grantu badawczego KBN
  Implementacja w układach FPGA kodeka obrazów w standardzie MPEG2 spełniającego wymogi czasu rzeczywistego
 • 2005 - kierownik projektu
  Telewizja Interaktywna - iTVP
 • 2003 - kierownik grantu badawczego KBN
  Sieć neuronowa implementowana w układach programowalnych FPGA o wielkich pojemnościach przeznaczona do akceleracji obliczeń w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego
 • 1999 - kierownik grantu badawczego KBN
  Złożony koprocesor wizyjny implementowany w strukturach programowalnych FPGA o wielkich pojemnościach do realizacji bardzo szybkich obliczeń przetwarzania obrazów
 • 1997 - kierownik grantu badawczego KBN
  Kodowanie i analiza sekwencji obrazów opisujących ruch obiektu z zastosowaniem rekonfigurowalnych architektur dedykowanych procesorów zrealizowanych w oparciu o układy programowalne FPGA o bardzo dużych pojemnościach
 • 1994 - kierownik grantu badawczego KBN
  Rozpoznawanie kształtów i ruchu obiektów dla potrzeb sterowania urządzeń w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem dedykowanych architektur systemu wieloprocesorowego i potokowej obróbki wstępnej danych obrazowych
 • 1992 - kierownik grantu badawczego KBN
  System wieloprocesorowy do sterowania urządzeń w czasie rzeczywistym wykorzystujący algorytmy analizy obrazów pochodzących z kamery wizyjnej o architekturze optymalizowanej ze względu na parametr szybkości przetwarzania
 • 1991 - kierownik grantu badawczego KBN
  Wieloprocesorowy, modułowy system do sterowania procesów lub urządzeń w czasie rzeczywistym, o architekturze optymalizowanej ze względu na parametry niezawodności i szybkości obsługiSpotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018