Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Dorobek badawczo-wdrożeniowy

Lp. Temat opracowania Czas opracowania Miejsce zastosowania
1. Opracowanie metod podwyższania parametrów niezawodnościowych systemów sterujących procesami produkcji silników elektrycznych 1980 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
2. Projekt i wykonanie sterowania tokarki TGC-8 w linii LWA-2 z uwzględnieniem współpracy z podajnikiem MPWB-5 1981 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
3. Wykonanie projektu oraz systemu mikrokomputerowego do sterowania modernizowanej linii obróbki wałków 1982 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
4. Opracowanie konfiguracji i realizacja hardware`owa systemów mikroprocesorowych do sterowania linią LWA-3 1983 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
5. Opracowanie konfiguracji i realizacja hardware`owa sterownika mikroprocesorowego do sterowania linii obróbki kadłubów LKP-69 1984 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
6. Opracowanie konfiguracji i realizacja hardware`owa sterownika mikroprocesorowego do sterowania linii obróbki kadłubów LAM-2A 1984 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
7. Opracowanie i wykonanie systemu mikroprocesorowego nadzorczo-kontrolnego do linii LWA-2 i LWA-3 1985 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
8. Modernizacja układu sterowania elektrycznego nawijarki NWS-3A 1985 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
9. Opracowanie i wykonanie systemu mikroprocesorowego wspomagającego prowadzenie dokumentacji
oraz wspomagającego projektowanie konstrukcji mechanicznych
1986 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
10. Modernizacja układu sterowania elektrycznego nawijarki NWS-15
poprzez zastosowanie systemu mikroprocesorowego
1986 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
11. Modernizacja układu sterowania elektrycznego nawijarki NWS-2A
poprzez zastosowanie systemu mikroprocesorowego
1986 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
12. Modernizacja układu sterowania elektrycznego linii LAM-1A, LAM-2B, LAM-1C poprzez zastosowanie systemu mikroprocesorowego 1986 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
13. Opracowanie metod testowania systemu mikroprocesorowego "LOGISTAT CP80-A400" sterującego pracą maszyny odlewniczej typu GDK-400 1987 Wielkopolska Fabryka Maszyn Elektrycznych "Wiefamel" w Poznaniu
14. Modernizacja układu sterowania elektrycznego kokilarek wielodzielnych
do odlewania żeliwa poprzez zastosowanie systemu mikroprocesorowego
1987 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
15. Opracowanie i wykonanie systemu kontrolno-diagnostycznego do systemów sterujących maszynami ciśnieniowymi Weingarten w oparciu o system mikroprocesorowy 1988 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
16. Modernizacja układu sterowania elektrycznego kokilarek wielodzielnych do odlewania żeliwa poprzez zastosowanie systemu mikroprocesorowego 1988 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
17. Opracowanie i realizacja sprzętowa systemu mikroprocesorowego
do sterowania agregatu do pakietowania stojanów
1989 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
18. Elektroniczne sterowanie wytaczarki radzieckiej 1989 Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"
w Krakowie
19. Opracowanie testera zakłóceń o wyjątkowo niskim wypełnieniu czasowym powodujących niezgodności liczby klinów w nawijarce "Fort Wayne 22" 1989 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
20. Opracowanie założeń koncentratora danych analogowych i ich transmisji
w polu dużych zakłóceń elektromagnetycznych
1990 Huta Tadeusza Sendzimira w Krakowie
21. Opracowanie i realizacja sprzętowa licznika ilości zwojów do nawijarki ANWS1A-5 1990 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
22. Opracowanie programu mikroprocesorowego do sterowania agregatu do pakietowania stojanów 1990 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
23. Opracowanie i realizacja sprzętowa zintegrowanego modułu pamięci stałej EPROM i pamięci z bezpośrednim dostępem RAM-CMOS z układem zasilania awaryjnego 1990 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
24. Opracowanie i realizacja sprzętowa systemu mikroprocesorowego
do sterowania automatyczną myjnią samochodów
1990 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Krakowie
25. Opracowanie koncepcji i realizacja hardware`owa sterowania elektronicznego silnika prądu stałego
o dużym momencie i bardzo szerokim zakresie głębokości sterowania
1991 Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"
w Krakowie
26. Opracowanie oprogramowania użytkowego dla interface`ów GPIB do obsługi eksperymentów i pomiarów fizycznych przez system mikroprocesorowy 1991 Instytut Fizyki PAN
w Warszawie
27. Projekt i wykonanie okablowania oraz interface`ów do obsługi eksperymentów i pomiarów fizycznych przez system mikroprocesorowy 1991 Instytut Fizyki PAN
w Warszawie
28. Wdrożenie systemu mikroprocesorowego
i oprogramowania użytkowego
do sterowania nawijarki uzwojeń
 typu LAM-1C
1991 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
29. Opracowanie konfiguracji i realizacja hardware`owa systemów mikroprocesorowych do sterowania linią LWA-1 1991 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
30. Wdrożenie systemu mikroprocesorowego
i oprogramowania użytkowego
do sterowania nawijarki uzwojeń
typu AWNS-5
1991 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
31. Opracowanie oprogramowania agregatu ANWS-1A-5 do uzwajania pakietów silników pod kątem możliwości uzwajania silników jednofazowych i trójfazowych 1994 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie

 

32.

Opracowanie i realizacja sprzętowa modułów precyzyjnych opóźnień czasowych dla potrzeb systemów mikroprocesorowych sterujących pracą kokilarek wielodzielnych 1995 Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel"
w Tarnowie
33. Opracowanie i realizacja hardware`owa modułu Frame Grabbera dla magistrali w standardzie PHS współpracującej
z modułami firmy dSPACE
1996 Instytut Automatyki, Politechnika Łódzka
34. Adaptacja układów synchronizacji kamer CCD-102A firmy Bischke do potrzeb modułu Frame Grabber`a współpracującego z magistrlą PHS 1997 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie


www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018