Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Kształcenie kadr

Obronione doktoraty
1 Bogusław Cyganek Korelowanie obrazów stereoskopowych z wykorzystaniem tensorowej reprezentacji lokalnego sąsiedztwa obrona 10.07.2001
(z wyróżnieniem)
Wydział EAIiE AGH
2 Ernest Jamro Parametrised automated generation of convolers implemented in FPGAs obrona 1.10.2001
(z wyróżnieniem)
Wydział EAIiE AGH
3 Paweł Russek Implementacja w układach logiki reprogramowalnej algorytmu kwantyzacji dla potrzeb kompresji sygnału wizyjnego obrona 8.10.2002
(z wyróżnieniem)
Wydział EAIiE AGH
4 Agnieszka Dąbrowska Implementacja w układach FPGA kodeka obrazów w standardzie MPEG2 spełniającego wymogi czasu rzeczywistego obrona 01.10.2007
(z wyróżnieniem)
Wydział EAIiE AGH.
5 Maciej Wielgosz Implementacja w układach FPGA operacji zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji obrona 01.02.2010
(z wyróżnieniem)
Wydział EAIiE AGH
6 Mariusz Kwiczała Implementacja sieci neuronowych w układach FPGA obrona 17.03.2010
Wydział EAIiE AGH
7 Maciej Twardy Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA obrona 05.05.2011
Wydział EAIiE AGH
8 Marcin Pietroń Wybrane metodologie wspierające sprzętową akcelerację obliczeń wielkiej skali obrona 17.02.2014
Wydział IEiT AGH
9 Grzegorz Sułkowski Implementacja mechanizmów wyszukujących wzorce do akceleracji przetwarzania pakietów sieci Ethernet w układach rekonfigurowalnych FPGA obrona 18.09.2019
Wydział IEiT AGH
10 Dominik Żurek Akceleracja obliczeń algorytmów uczenia maszynowego oraz wybranych populacyjnych algorytmów inteligencji obliczeniowej ze zredukowaną precyzją danych poprzez implementację w układach GPGPU obrona 28.07.2021
Wydział IEiT AGH
11 Michał Karwatowski Sprzętowa akceleracja wymagających obliczeniowo operacji na potrzeby algorytmów sztucznej inteligencji w układach FPGA obrona 12.05.2023 (z wyróżnieniem)
Rada Dyscypliny AEEiTK AGH


www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018