Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Kalendarium

16 stycznia 2006 Pierwsza publiczna prezentacja projektu utworzenia Akademii Tarnowskiej na konferencji w Pałacu Biskupim

16 marca 2006 Powołanie Konwentu na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej

16 marca 2006 Konferencja prasowa w Pałacu Biskupim

24 marca 2006 Uchwała Senatu PWSZ popierajšca projekt utworzenia Akademii Tarnowskiej

13 czerwca 2006 Konferencja Tarnów i nowoczesne technologie I

18 lipca 2006 Przystąpienie PWSZ do Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych

21 sierpnia 2006 Zarząd Województwa Małopolskiego umieszcza na liście indykatywnej finansowanie projektuAkademii Tarnowskiej w wysokości 7 mln €

26 września 2006 Przystąpienie PWSZ do Małopolskiego Klastra Czystych Energii

6 grudnia 2006 Otwarcie Instytutu Politechnicznego PWSZ

styczeń-luty 2007 Sejm i Senat w ustawie budżetowej rezerwują 5 mln zł na finansowanie projektu Akademii Tarnowskiej

27 marca 2007 Konferencja Tarnów i nowoczesne technologie II

27 marca 2007 Posiedzenie Komitetu Wspierającego

28 maja 2007 Powołanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego

17 pażdziernika 2007 Wizyta Premiera RP Jarosława Kaczyńskiego na PWSZ

Ponadto... - Konferencja Tarnów i nowoczesne technologie III

- uruchomienie Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ

- liczne przeprowadzone konferencje naukowe

- liczne wydawnictwa i zeszyty naukowe

- studia I stopnia – 19 kierunków

- studia II stopnia – 3 kierunki

- studia podyplomowe – 16 kursów

- wysoka pozycja w rankingach (miejsca 1-3)Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018