Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Prezentacje III konferencji Tarnów i nowoczesne technologie


 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
  Prof. Kazimierz Wiatr

 2. Akademicka sieć komputerowa PIONIER
  Dr Maciej Stroiński

 3. Europejska sieć szerokopasmowa GEANT
  Dr Stanisław Starzak

 4. Platforma eNauczania firmy Black-Board
  Marek Kwaśniewski

 5. Akceleracja obliczeń w obliczeniach dużej mocy
  Dr Paweł Russek

 6. Platforma telewizji interaktywnej iTVP
  Adam Krzyżek, Mirosław Czyrnek


Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018