Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Skład Parlamentarnego Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy


 1. Jerzy Szymura
 2. Kazimierz Wiatr
 3. Edmundt Wittbrodt
 4. Jacek Bachalski
 5. Jarosław Chmielewski
 6. Andrzej Jaroch
 7. Bronisław Korfanty
 8. Mieczysław Maziarz
 9. Paweł Michalak
 10. Piotr Wach
 11. Jacek Włosowicz
 12. Kosma ZłotowskiSpotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018