Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt
Władze Tarnowskiego Towarzysztwa NaukowegoZarząd TTN
 1. prof. Kazimierz Wiatr - prezes
 2. ks. prof. Antoni Żurek - wiceprezes
 3. Krzysztof Heilman - skarbnik
 4. prof. Wacław Rapak - członek
 5. prof. Marek Gorgoń - członek
Komisja Rewizyjna TTN
 1. ks. prof. Józef Stala
 2. dr Sebastian Dusza
 3. Piotr Filip

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018