Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Służba publiczna

  Ważniejsze działania

  • od 2018 Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie
  • od 2007 Prezes TTN
  • od 2007 Przewodniczący Senackiego Zespołu Wychowania Młodego Pokolenia
  • od 2007 Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Harcerstwa w Polsce i poza granicami Kraju
  • od 2006 Konwent na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej
  • od 2005 Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP
  • od 2005 Senator RP
  • 2005-2007 Rada przy Rzeczniku Praw Dziecka
  • 2001-2002 Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
  • 2001-2002 Zespół do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
  • 2000-2002 Rada Programowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej MEN
  • 1998-2001 Radca Prezesa Rady Ministrów w zakresie edukacji i wychowania młodego pokolenia
  • 1998 Zespół do Spraw Opracowania Raportu o Sytuacji Polskich Rodzin
  • 1998-1999 Zespół do Spraw Opracowania Programu Polityki Prorodzinnej Państwa
  • od 1997 Zespół Synodalny i Rada Parafialna Św. Stanisława w Krakowie
  • 1975-1980 Zespół Synodalny w parafii Św. Kazimierza w Krakowie

  Ponadto

  • autor wielu artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży
  • wygłaszał wiele referatów o wychowaniu na konferencjach metodycznych, historycznych i naukowych
  • przedstawiał problemy młodzieży, harcerstwa i wychowania w Sekretariacie Episkopatu Polski
  • opiniodawca programów dotyczących edukacji, wychowania i młodzieży

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018