Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Harcerstwo

Ważniejsze działania
 • od 2007 Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Harcerstwa w Polsce i poza granicami Kraju
 • od 2005 Kapituła Krzyża Honorowego ZHR
 • od 2006 Komisja Harcmistrzowska
 • 2004-2006 Przewodniczący ZHR
 • 2002-2003 v-ce przewodniczący ZHR
 • 2001-2006 Rada Naczelna ZHR
 • 1992-1994 v-ce przewodniczący ZHR
 • 1989-1990 współzałożyciel i pierwszy Przewodniczący ZHP rok założenia 1918
 • 1989 współzałożyciel ZHR, członek Komisji Organizacyjnej ZHR
 • 1988-1989 Komendant Hufca Kraków-Śródmieście
 • 1982-1989 rada krajowa konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego i Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej
 • 1981-1985 Rada Naczelna ZHP
 • 1981-1989 Rada Hufca Kraków Śródmieście i Rada Chorągwi Krakowskiej
 • 1980-1982 krajowa Rada Porozumienia KIHAM
 • 1978-1983 szczepowy Szczepu Dąbie w Krakowie
 • 1976-1977 szef Referatu Harcerskiego Hufca Kraków-Śródmieście
 • 1972-1977 drużynowy 33 KDH im. hm Jana Bytnara
 • 1970-1971 zastępowy i przyboczny w 33 KDH im. hm Jana Bytnara
 • 1964-1989 członek Związku Harcerstwa Polskiego, Szczep Dąbie w Krakowie
Ponadto
 • komendant wielu obozów harcerskich stałych pod namiotami i wędrownych
 • wykładowca i komendant kursów instruktorskich
 • autor wielu opracowań wewnętrznych i regulaminów metodycznych
 • autor konspiracyjnie wydanego Regulaminu Sprawności
 • inicjator i współorganizator duszpasterstwa harcerek i harcerzy
 • przedstawiał problemy młodzieży, harcerstwa i wychowania na forum Ministerstwa Edukacji Narodowej i w Sekretariacie Episkopatu Polski
Ważne fakty
 • Przyrzeczenie Harcerskie złożył na ręce Zdzisławy Bytnar, matki Janka w roku 1970
 • blisko współpracował z harcmistrzynią Zofią Florczak, desygnowaną na Naczelniczkę Harcerek po II wojnie światowej
 • blisko współpracował z harcmistrzem RP Stanisławem Broniewskim „Orsza” wojennym Naczelnikiem Szarych Szeregów
 • za harcerstwo aresztowany przez SB
 • usunięty z mównicy Zjazdu ZHP w trakcie przemówienia w roku 1985

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018