Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Książki naukowe

Architektura potokowa specjalizowanych procesorów sprzętowych do wstępnego przetwarzania obrazów w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego, Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH 1998

Monografia przedstawia zagadnienia związane z poszukiwaniem nowych metod zwiększania szybkości wstępnego przetwarzania obrazów wizyjnych dla potrzeb automatyki i sterowania w czasie rzeczywistym. Poszukiwanie tych metod polegało na dążeniu do zrównoleglenia obliczeń wstępnego przetwarzania obrazów, poprzez dobór takich elementów obliczeniowych (procesorów) i takiej transmisji pomiędzy nimi (architektura), aby całkowity czas obliczeń był możliwie najmniejszy. Opracowano struktury specjalizowanych procesorów sprzętowych, których schemat wewnętrzny jednoznacznie określa rodzaj realizowanej - tylko jednej - operacji wstępnego przetwarzania obrazu, pozwalając na znaczne skrócenie czasu jej wykonania. W pracy zamieszczono rozważania teoretyczne dotyczące różnych architektur równoległej pracy specjalizowanych procesorów sprzętowych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów czasowych poszczególnych rozwiązań. Uzasadniono wybór architektury potokowej procesorów. Omówiono zagadnienia związane z jej efektywnym wykorzystaniem przez odpowiednio dobrane otoczenie sprzętowe (zapewniające właściwe zorganizowanie danych na wejściu i wyjściu oraz sprawną komunikację procesorów z magistralą systemu). Przedstawione koncepcje zweryfikowano w badaniach eksperymentalnych przy użyciu odpowiednio zaprojektowanych układów FPGA. Opisane prace są wkładem do intensywnie rozwijanych na świecie badań ukierunkowanych na rozwój dedykowanych dla użytkownika struktur obliczeniowych (ang. Custom Computing Machines).

Objętość 152 strony.

Wydwanictwo AGH


Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018