Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Senator RP

Senat Rzeczypospolitej
Sejm Rzeczypospolitej
 
Tarnowskie Towarzystwo Naukowe
Tarnów i nowoczesne technologie
90 lat niepodległości w Tarnowie
Jan Paweł II - Harcerskie Przyrzeczenie
Uchwała Senatu RP o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
Zespół do spraw wychowania młodego pokolenia
Parlamentarny Zespół do spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju
Redaktor Serii Zeszytów - Problemy Nauki i Wychowania

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Prometheus wśród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018