Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Wyróżnienia i nagrody

Nagroda Ministra III stopnia za działalność naukową:
1981
opracowanie: Opracowanie metod zastosowania mikroprocesorów oraz testowania systemów mikrokomputerowych sterujących procesy przemysłowe.

Nagroda Ministra II stopnia za działalność naukową:
1983
opracowanie: Przestrzennie rozdzielone systemy sterowania o konfiguracji wielo-mikroprocesorowej w zastosowaniu do automatyzacji procesów technologicznych.

Nagroda NOT - II stopnia:
1987
opracowanie: Hierarchiczny wielomikrokomputerowy system kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych.

Srebrny Krzyż Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej:
1999

Medal Edukacji Narodowej:
2000

Nagroda Ministra - indywidualna:
2003
książka: Sprzętowe implementacje algorytmów przetwarzania obrazów w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego

Nagroda Rektora AGH za Osiągnięcia Dydaktyczno-Wychowawcze:
1982

Nagroda Rektora AGH za Pracę Naukowo-Badawczą:
1983

Nagroda Rektora AGH za Pracę Badawczą:
1984

Nagroda Rektora AGH za Pracę Naukową:
1986

Nagroda Rektora AGH za Osiągnięcia Naukowe:
1994

Nagroda Rektora AGH za Osiągnięcia Naukowe:
2000

Nagroda Rektora AGH za Osiągnięcia Naukowe:
2001

Nagroda Rektora AGH za Osiągnięcia Naukowe:
2002
Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Forum Polskiej Gospodarki
 • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Prometheus wśród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018