Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Wielkanoc 2019Idzie Pan
Z ciężkim Krzyżem

Wokół lud
Z ciężkim sercem

Dotknąć Krzyża?
Pójść za Panem?

Tak było wtedy
I tak jest dziś...

Rozdarci
Niepewni
Zagubieni
Zmanipulowani
Zastraszeni

Prosimy o mądrość
Błagamy o miłość

Wpatrzeni w Krzyż
I czekający na Zmartwychwstanie!


Szanowni Państwo!

Czas Paschy to czas rozważania tajemnic męki i zmartwych-wstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wpatrzeni w krzyż i czekający na Zmartwychwstanie odnajdujemy sens życia, naszych wysiłków, trosk i nadziei. W tym wielkim czasie prosimy o mądrość i o miłość, o łaskę wiary i o siłę wytrwania. Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę siły do podejmowania dobrych dzieł, zdrowia, radości z każdego dobra i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego!

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

Szczęść Boże!

Kazimierz Wiatr
Senator RPSpotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Forum Polskiej Gospodarki
 • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Prometheus wśród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018